Frågor & Svar

Du är här: Frågor & Svar > Var i huset bör jag placera enheten för att uppnå bästa effekt?
Fråga: Var i huset bör jag placera enheten för att uppnå bästa effekt?

Svar: Ultraljud kan inte tränga igenom väggar och ljudstyrkan avtar efterhand då ljudet studsar mot väggar. Effekten blir därför bäst i det rum där enheten är placerad och avtar ju längre ifrån enheten man kommer. Enhetens placering är därför mycket viktig. Bäst effekt ger produkten om den placeras på en plats där ljudet kan spridas till ett så stort område som möjligt. Om detta inte är möjligt bör en mindre enhet placeras i varje rum.