Frågor & Svar

Du är här: Frågor & Svar > Varför är det bättre att mota bort än att döda möss och råttor?
Fråga: Varför är det bättre att mota bort än att döda möss och råttor?

Svar: Förekomsten av möss och råttor i lagerutrymmen och andra lokaler begränsas ofta av födotillgången. Att döda ett visst antal möss eller råttor med exempelvis råttfällor minskar inte födotillgången vilket gör att nya djur kommer att ersätta de dödade. Förekomsten av skadedjur kommer därmed inte att minska. Genom att istället använda en produkt som skrämmer bort möss och råttor, såsom en ultraljudsskrämma, blir inte längre födotillgången den begränsande faktorn för förekomsten av skadedjur. Våra mus- och råttskrämmor motar istället, med hjälp av ultraljudvågor, bort alla djur och hindrar dem från att återvända.